Tillbaka

Checklista vid analys inför ett framgångsrikt utvecklingsprogram

Funderar du på hur utbildning kan utveckla verksamheten? Kanske har ni redan börjat titta på olika utbildningsleverantörer som kan hjälpa er att bli mer framgångsrika?

Hur chefer och medarbetare gör i sin vardag är avgörande för verksamheten. Träning, alltså utbildning med fokus på prestation, är en metod för att snabbt ta sig till det önskade läget. Genom rätt utformade och genomförda utvecklingsprogram kan du skapa framgång där du vill ha den.
Analysfas – Börja med slutet, vad det är som ska uppnås.

Första steget är att se över och tydliggöra hur utvalda verksamhetsmål (affärsmål) påverkas av hur dina chefer och medarbetare presterar.

Vad vill ni uppnå?

Hur ser det ut idag?

Varför då?

Träning i önskade beteenden är en del av lösningen – så, utöver träning – vad behöver mer vara på plats för att skapa förutsättningar för framgång?
För att skapa ett program som ger så stor effekt som möjligt behöver du veta:

vad verksamheten försöker uppnå och de utmaningar man ser med detta
vilka ”behov” som utvecklingsprogrammet är tänkt att lösa
vilka som är dina nyckelpersoner (vilka som har störst intresse av att programmet lyckas och vilka som behöver stötta det)
vilka ”kritiska beteenden” hos målgruppen som skapar önskad framgång
hur man kan följa att önskade förändringar får fäste
vilka personer som är framgångsrika redan idag och har ett ”best-practice” som kan spridas i verksamheten
Brister i detta underlag riskerar att underminera din önskade utveckling. För att säkerställa önskad effekt kan du behöva komplettera med en förstudie innan utformningen av programmet kan ske.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Tillbaka