Tillbaka

Learning & Development

Enbart utbildning räcker inte för att förbättra och leverera goda affärsresultat. Som ansvarig för utbildningsinsatsen i din roll som HR / L&D behöver du samverka med den miljön där de stora tankarna kan överföras till stora värden.

Genom att öka samarbetet mellan Linjechefer och Affärsansvariga före, under och efter en utbildningsinsats, är det lättare att göra en stor och långverkande inverkan på verksamheten.

Det är ditt jobb som HR / L&D att se till att effekterna av utbildningen håller i sig så lång tid som möjligt, och att verktygen kan användas på ett konkret sätt i vardagen.

Detta kräver på lång sikt att du måste ändra sättet som utbildning uppfattas och hanteras på. Ett effektivt sätt att få till den förändringen är att använda sig av utvärdering.

Försök inte att peka ut bara en effekt av utbildning. Att göra så är strategiskt kontraproduktivt och ger inte det genomslaget du vill metodologiskt. Nivå 3 (Beteende)-utvärderingar efter en utbildningsinsats ger alla samma nedslående resultat: De visar att de flesta av deltagarna inte har använt det de har lärt sig under en längre tidsperiod. De utvärderingarna och resultaten stöttar inte heller er i utvecklingen av er insats – kanske till och med tvärtom.

Använd istället kunskapen om att utbildning inte fungerar i ett ”vakuum”. Använd utvärderingarna och uppföljningarna för att visa var förbättringspotentialen finns. Var stannade lärandet i din organisation?

Baserat på den kunskapen kan du i din yrkesroll ge rekommendationer om hur den nästa utbildningsinsatsen ska utformas, så att de kommande deltagarna kan få stöd och möjlighet att använda verktygen i sitt dagliga arbete. Och på så sätt se till att insatser får en märkbart större effekt.

Utbildning kan inte ensamt vara orsaken till varken framgång eller misslyckande. Det finns alltid flera faktorer på arbetsplatsen som inte är synkroniserade med de förväntade resultaten. Följaktligen – när vi utvärderar effekten av utbildning så utvärderar vi en organisations verksamhetsstyrning.

Delta torsdagen 30 juni, och företrädesvis fredagen 1 juli för att skapa ett nytt eller förbättra ett befintligt utbildningsprogram som kommer att ge viktiga affärsresultat. Lär dig att skapa och fördjupa samarbeten i din organisation som kommer att maximera utbildningens påverkan på verksamheten.

Utvärdering och mätning är de verktyg som bäst hjälper oss att börja och slutföra en resa för att ändra perspektivet på utbildning. Läs mer om vårt Certifieringsprogram 28-29 juni.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Tillbaka