Tillbaka

Linjechef & Affärsansvarig

Utbildning är en viktig komponent när du vill förbättra din verksamhet. Utbildning kan användas oavsett om det handlar om en sammanslagning, produktlansering, strategiförändring eller en förbättrad process. För att effektivisera en förändring är en utbildningsinsats önskvärd.

Men svaret för att nå framgång i en förändrad process är inte så enkelt. Nästan all organisatorisk utbildning brottas med samma utmaning som den gjort i årtionden. Ofta blir effekten efter en större utbildningsinsats marginell, och har små eller ingen effekt på verksamheten. Man har genom omfattande forskningsinsatser och studier visat att mindre än 20 % av deltagarna använder de kunskaperna som de fått på utbildningen i sin vardag.

Utbildning kan inte ensamt vara orsaken till varken framgång eller misslyckande. Det finns alltid flera faktorer på arbetsplatsen som inte är synkroniserade med de förväntade resultaten. Följaktligen – när vi utvärderar effekten av utbildning så utvärderar vi en organisations verksamhetsstyrning.

Du som Linjechef spelar en nyckelroll för att kunna laga det som inte fungerar.

Effektiv utbildning är en inte en enskild insats eller händelse, utan en process. Den processen måste involvera alla de viktigaste aktörerna i verksamheten och drivas av deras förväntade resultat och behov.

Effektiv utbildning är en process som involverar alla funktioner i en organisation. Alla funktioner måste samarbeta och arbeta i harmoni för att producera ett bra resultat.

Framgången för denna inbördes dynamik beror på att det bildas samarbeten och allianser bland utbildningsledare och andra viktiga aktörer som företagsledare, linjechefer, arbetsledare och deltagare.

Delta torsdagen 30 juni, och företrädesvis fredagen 1 juli för att skapa ett nytt eller förbättra ett befintligt utbildningsprogram som kommer att ge viktiga affärsresultat. Lär dig att skapa och fördjupa samarbeten i din organisation som kommer att maximera utbildningens påverkan på verksamheten.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Tillbaka