Tillbaka

Årets föreläsare – Dr. Jim Kirkpatrick

Jim är skapare till “the New World Kirkpatrick Model”, en omdaning av världens mest kända och använda modell för att utvärdera utbildningsprogram och dess effekter i verksamheten. Jim utbildar och konsultar för verksamheter över hela världen. Han är passionerad för att göra utbildningsansvariga till strategiska affärspartners.

För att veta mer om Jim och vad Kirkpatricks gör besök gärna http://kirkpatrickpartners.com/

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Tillbaka